top of page
Banner wie is wie.jpg

WIE IS WIE

Schoolraad

De schoolraad is in samenwerking met De Kouterbasis.

De schoolraad is een overlegorgaan waarin een gelijk aantal vertegenwoordigers zetelen van de ouders, de lokale gemeenschap en het personeel. Een afvaardiging van het schoolbestuur en de directie van de school zijn aanwezig op de vergaderingen van de schoolraad.
Deze raad behartigt het algemeen schoolbeleid.

Samenstelling 

LOGO_DKK_nieuw.png
bottom of page