top of page

ONZE SCHOOL

Waar we fier op zijn

Autonome kleuterschool

De Kleuterkouter…

 

Een autonome kleuterschool met 2 vestigingen (Julie Billiartplein 2 – B.V.A Wijk F 132).
Doordat er
enkel kleuters op onze school zijn, zorgt dit ervoor dat onze kleuters ruimte en veiligheid ervaren om te wennen, zichzelf te mogen zijn en zich goed te voelen op onze school.

Door de kleinschaligheid van onze school kent iedereen iedereen, zowel kleuters als ouders en leerkrachten. Verbinding staat centraal.

Bovendien vormen we, over de beide vestigingen heen, 1 team met 1 directie en 1 zorgcoördinator waar samenwerken centraal staat. Samen streven we ernaar om een stimulerende leeromgeving te creëren, waarin elke kleuter zich optimaal kan ontwikkelen.

2 vestigingen 1 school.png

Ervaringsgericht onderwijs

Blauw meisje.png
Ervaringsgericht onderwijs.png

De Kleuterkouter…

 

Een school waar we veel belang hechten aan “ervaringsgericht onderwijs” met ontdekking en exploratie als essentiële elementen van het leerproces. We moedigen onze kleuters aan om te leren door middel van hun eigen ervaringen en nieuwsgierigheid.

OUDERBETROKKENHEID

De Kleuterkouter…

Een school waar we sterk inzetten op ouderbetrokkenheid. Het samenwerken met ouders en grootouders vinden we heel belangrijk. Dit komt de ontwikkeling van onze kleuters alleen maar ten goede. Onze oudermomenten, voorleesmomenten, speel-je-mee- momenten, het dagelijks contact met ouders bij het brengen of halen van de kleuters, sociale media,… zorgen ervoor dat de afstand tussen thuis en school alleen maar kleiner wordt. Dit heeft een positieve invloed op het leerproces.

Doorheen het jaar worden ouders en grootouders frequent uitgenodigd op onze ‘piepmomenten’. Tijdens deze momenten kan je binnen komen ‘piepen’. Zoals bij ons ‘herfstcafé’ waarbij er een rondgang is in onze klassen en er afgesloten wordt met een tasje soep, bij ons ‘kerstconcert’ waar je kan meegenieten van onze kleuters die kerstliedjes zingen samen met de leerkrachten, bij een ouder- en grootouderfeest of  wandeling,… Kortom, de deur van De Kleuterkouter staat heel vaak open!

Ouderbetrokkenheid.png

Buiten spelen

Samen buiten spelen.png

De Kleuterkouter…

 

Een school die heel veel kansen biedt tot buiten spelen. We hebben op beide vestigingen een grote groene tuin. Onze kleuters krijgen hierdoor heel wat bewegingskansen. In onze tuinen kunnen ze vrij rennen, springen en ontdekken. Niet alleen een speelparadijs maar ook een leerrijke plek waar we de natuur verkennen en onze zintuigen ontwikkelen.

Ook buiten bewegen staat centraal: zodra het goed weer is, halen we onze fietsen en extra spelmateriaal naar buiten en zorgen we voor extra beweegkansen op onze speelplaats.

Feest vieren

De Kleuterkouter…

 

Een school waar we graag feest vieren. Het delen van speciale momenten (zoals Sint op school, carnaval, feest voor mama en papa, oma en opa, oudermomenten, feest voor de jarige…) versterkt de band tussen de kleuters, leerkrachten en ouders. Waardoor de school een plek wordt waar plezier en samenhorigheid hand in hand gaan.

Feest vieren.png
Geel mannetje.png

ICT en media

ICT en media.png

De Kleuterkouter…

 

Een school die samen met de kleuters de digitale wereld wil ontdekken om zo tegemoet te komen aan de ICT-vaardigheden van elk kind.

De voorbije jaren hebben we heel wat geïnvesteerd in het aankopen van media-materiaal: tablets, Ipads, de Bee-bot die ons leert programmeren, 2 digitale tafels per vestiging,..

Warme instap

De Kleuterkouter…

 

Een school die veel belang hecht aan een warme instap van onze nieuwe peuters. We voorzien onder andere wenmomenten om de overgang van thuis/crèche/onthaalmoeder naar school zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het creëren van een gevoel van basisveiligheid staat centraal, waarbij elk kind zich welkom en geborgen voelt. Deze momenten bieden niet alleen de kleuters maar ook hun ouders de geruststelling en ondersteuning, die nodig zijn voor een positieve start van het schoolavontuur.

Wenmomenten.png

Taalontwikkeling

Blauw meisje 2.png
Taalontwikkeling.png

De Kleuterkouter…

 

Een school waar we sterk inzetten op taalontwikkeling en het belang van véél taalgebruik. Een rijke taalomgeving is essentieel voor de ontwikkeling van de kleuters. Door actief te praten, verhalen voor te lezen en interactief bezig te zijn met taal, stimuleren we niet alleen de woordenschat, maar ook de communicatieve vaardigheden en cognitieve groei van elk kind. Deze taalrijke omgeving is essentieel voor de lees- en schrijfvaardigheden en bevordert tevens een positieve houding ten opzichte van leren.  Bovendien willen we ook de aandacht vestigen op het belang van de thuistaal: een kleuter kan de Nederlandse taal pas goed onder de knie krijgen als de thuistaal voldoende beheerst wordt.

Ieder jaar organiseren we de ‘week van de thuistaal’. Tijdens deze week komen onze ouders voorlezen in de klassen en dit in de thuistaal van onze kleuters (Nederlands, Turks, Arabisch,…)

Brug met De Kouter-basis

images.jfif

De Kleuterkouter…

 

Een school die nauw samenwerkt met de Kouter-basis. Aangezien we een autonome kleuterschool zijn, vinden we het belangrijk dat onze kleuters na de 3de kleuterklas een vlotte overstap kunnen maken naar het 1ste leerjaar. Hiervoor slaan wij een brug met De Kouter-basis.
 

Aan de hand van tal van brugactiviteiten met leerlingen en leerkrachten van het 1ste leerjaar willen wij onze kleuters vertrouwd maken met de lagere school.

Website - Troeven - Brug DKB.png
bottom of page