top of page

WIE IS WIE

Partners

Ouderraad

Ouderraad.jpeg

Een enthousiaste ploeg van ouders die onze schoolwerking maximaal ondersteunt.

 

Voorzitters:

 • Anne Catherine Cooreman

 • Davy Bamps

ouderraadzelekouter@gmail.com

http://www.facebook.com/ouderraadzelekouter

Schoolraad

De schoolraad is in samenwerking met De Kouterbasis.

De schoolraad is een overlegorgaan waarin een gelijk aantal vertegenwoordigers zetelen van de ouders, de lokale gemeenschap en het personeel. Een afvaardiging van het schoolbestuur en de directie van de school zijn aanwezig op de vergaderingen van de schoolraad.
Deze raad behartigt het algemeen schoolbeleid.

 • Voorzitter : Els Robbens

 • Secretaris : Joke Holbrecht

 • Afvaardiging personeel : Ann Van Winkel, Rika De Vos, Martine D'hooghe

 • Afvaardiging ouders : Ine Michels, Davy Bamps, Wouter Van Impe, Rob Van Bogaert, Katrien Daels

 • Lokale gemeenschap : Agnes Van Goethem, Caroline Vehent, Lieve  Vandenbroucke, Nadia Sannen, Sabine De wilde

 • Schoolbestuur : Eugène De Strycker

 • Directie : Anke De Rycke, Wesley Rogiest.

Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van ons onderwijs. De eindverantwoordelijke van de school is het schoolbestuur. 

Benaming: V.Z.W. VRIJ ONDERWIJS ZELE 

Maatschappelijke zetel: H. Hartplein 10, 9240 Zele 

Telefoon: 052 45 26 06 

Website: www.vrijonderwijszele.be 

Ondernemingsnummer: BE 0414.413.79  

RPR: bevoegde ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde  

De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, het inrichten, verstrekken, besturen, verspreiden, ontwikkelen en steunen van vrij katholiek onderwijs, alsook van alle activiteiten in verband met de vorming en de opleiding van de jeugd.  Het behoud van het confessioneel katholiek karakter van dit doel, volgens de richtlijnen van de bevoegde kerkelijke overheid, is een essentiële voorwaarde. 

KaO ZELE - Wit frame.png
ALDI.jpeg

Algemeen directeur Claudio Snauwaert

Brugfiguur

Imke.PNG
flyer.JPG

CLB

CLB-WAAS & DENDER


Grote Kaai 7 • 9160 Lokeren
Tel. 09.348 25 62 
Email: lokeren@vclbwaasdender.be
Info op website www.vclbwaasdender.be

 

Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van kinderen.

image_edited.jpg

Rotz

image.png
 • Hoe meld ik mijn kind aan voor de kleuterschool?

 • Waar kan ik terecht met vragen over kinderen grootbrengen?

 • Waar kan ik andere ouders ontmoeten?

 • Waar kan ik informatie vinden rond huiswerkbegeleiding?

 • Waar leer ik meer over zwangerschap en geboorte?

 

Antwoorden op deze vragen vindt u bij ROTZ, dat is de naam voor het Huis van het Kind te Zele en dé lokale informatie- en ondersteuningsplaats voor alle Zeelse gezinnen.

Je vindt heel wat info op hun website http://www.rotz.be/

OKO

De buitenschoolse opvang (IBO) van OKO&ZO is een door Kind & Gezin erkend initiatief voor alle kinderen van het kleuter- en basisonderwijs.


Openingsuren:

Op schooldagen: vanaf 6u30 tot 8u00 
vanaf 16u00 (maandag 16u25) tot 18u30.
Op woensdagnamiddag: vanaf 11u30 tot 18u30.
Schoolvrije dagen en vakanties : vanaf 6u30 tot 18u30.

Voor meer inlichtingen:

vzw OKO&ZO
Rotstraat 20
052 44 92 85
oko@skynet.be
www.oko-en-zo.be

image.png

LOP

image.png

​Lokaal Overleg Platform

 • LOP Zele basis is een overlegplatform dat werkt rond het bevorderen en realiseren van gelijke onderwijskansen.

 • Het LOP brengt alle schoolteams van basisscholen in Zele samen met hun lokale partners die werken rond gelijke onderwijskansen.

 • Het LOP maakt afspraken en ontwikkelt acties om gelijke onderwijskansen te bevorderen. Het LOP tracht finaal succesvolle schoolloopbanen van leerlingen te bevorderen.

De Accolade

Leerondersteuners van de Accolade bieden aan onze leerkrachten en leerlingen meer hulp en specifieke ondersteuning waar nodig. Samen met de ouders, de school en eventueel andere betrokken partijen bespreken de ondersteuners hoe er aan de noden kan tegemoetgekomen worden.

image.png
bottom of page